SORT LYRICS BY NAME:

Ronata Wadina - Latha Walpola

රොනට වඩින - ලතා වල්පොල

රොනට වඩින බිඟු ඔබයි
කැකුළු මල මමයි
මලට සුවඳ ටික ඔබයි
සිඟිති පෙති මමයි
ජේසූ දෙවියනී ජේසූ දෙවියනී
ජේසූ දෙවියනී ජේසූ දෙවියනී

පහන් දොරට හිරු ඔබයි
කුමුදිනිය මමයි
රැයට දිළෙන හඳ ඔබයි
හඳට රැය මමයි
ජේසූ දෙවියනී ජේසූ දෙවියනී
ජේසූ දෙවියනී ජේසූ දෙවියනී

විලට වසින පිණි ඔබයි
පද්මිණිය මමයි
සුළඟ සළන සිරි ඔබයි
ලලිතිණිය මමයි
ජේසූ දෙවියනී ජේසූ දෙවියනී
ජේසූ දෙවියනී ජේසූ දෙවියනී

දියට මුහුද දෙවි ඔබයි
ගලන ගඟ මමයි
දිගත පතල ජල ඔබයි
නගින රළ මමයි
ජේසූ දෙවියනී ජේසූ දෙවියනී
ජේසූ දෙවියනී ජේසූ දෙවියනී

Song title: Ronata Wadina The author: Unknown The singer: Latha Walpola Submitted by: Site Administrator