SORT LYRICS BY NAME:

Niranjala Sarojini - නිරංජලා සරෝජිනී

Showing all 1 lyric belongs to the artist.
නිර්මලා ලොන්ඩරිය හිමි සළු වඩන මැණිකේ නිර්මලා.. මල් හිනා නුඹෙ තැවරිලා කිරි ඉද්ද මල්වැට පීදිලා.. කුල ගෙවල් සැරසිලි කළත් අපි සළු වඩා පාවඩ එලා.. නිර්මලා නිර්මල නැතැයි මා ඔබෙ ලොවින් පිටමන්...