SORT LYRICS BY NAME:

Prince Udaya Priyantha - ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත

Showing all 1 lyric belongs to the artist.
සඳරේණු වෑහෙනා මේ සීත රාත්‍රියේ ඔබ ඉන්න මාගේ ළඟින් හද පිරුණු වේදනා පිසදා සිනා සලා මට දෙන්න ආදරේ ඔබගේ හදින් සඳරේණු වෑහෙනා මේ සීත රාත්‍රියේ ඔබ ඉන්න මාගේ ළඟින් පියවී ලොවේ කිසිදා එක්වන්නෙ...